Jakie są fazy uzależnienia od narkotyków?

Narkomania jest wysoce złożoną jednostką chorobową. Stanowi problem w wymiarze medycznym, społecznym oraz kulturowym. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych powoduje skutki nie tylko natury psychicznej i fizycznej, ale także prawnej. Narkotyki są bowiem w Polsce nielegalne.

Dlaczego alkoholik kłamie?

Uzależnienie od alkoholu to zespół zjawisk fizjologicznych, poznawczych oraz behawioralnych. Czynności i zachowaniaważne dla chorego w przeszłości zostają zdominowane przez nieodparty przymus spożywania alkoholu –w niekontrolowanych ilościach. Tak zwany głód alkoholowy to jeden z głównych objawów uzależnienia. Osoba dotkniętachorobą kreuje także złudne przekonania na temat swojego stanu, wypierając z czasem logiczne myślenie.Mechanizm iluzji i zaprzeczeń […]

Skontaktuj się z nami, służymy pomocą