Jak wysłać alkoholika na przymusowe leczenie?

Przymusowe leczenie odwykowe

O tym, jak alkohol niszczy zdrowie uzależnionego oraz przejmuje kontrolę nad jego całym życiem, wiedzą najlepiej najbliższe mu osoby – współmałżonek, dzieci, rodzice, przyjaciele. Postępująca choroba wymaga natychmiastowego leczenia, gdyż zaniedbana może doprowadzić nawet do śmierci.

Zdarza się jednak, że alkoholik zaprzecza istnieniu problemu z uzależnieniem i z uporem odmawia podjęcia terapii. Choć w Polsce leczenie choroby alkoholowej jest dobrowolne i wymaga zgody uzależnionego, istnieją pewne odstępstwa. Rodzina ma prawo złożyć wniosek o przymusowe leczenie odwykowe. W tym celu należy się zwrócić do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub prokuratury. Jeden z tych organów skieruje wniosek do właściwego sądu rejonowego.

W jaki sposób skierować alkoholika na przymusowe leczenie?

Sąd rejonowy rozpatruje wniosek o przymusowe leczenie odwykowe, lecz samo pismo nie może zmusić chorego do podjęcia terapii. Pozwany kierowany jest więc na obowiązkową obserwację psychiatryczną. Jeżeli udowodni ona, iż istnieją przesłanki do zastosowania leczenia odwykowego, wówczas sąd wyda w tej sprawie orzeczenie o konieczności odbycia przymusowej terapii.

Wniosek trafi do sądu, jeśli zostaną przedstawione dowody na wystąpienie jednej z następujących przesłanek: zakłócanie porządku publicznego, rozkład życia rodzinnego, niewywiązywanie się z obowiązków zawodowych lub demoralizacja nieletnich. Powyższą kwestię reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przymusowa terapia odwykowa może trwać nie dłużej niż 2 lata. Leczenie odbywa się w ośrodku zamkniętym lub poradni leczenia uzależnień.

Na czym polega przymusowe leczenie alkoholizmu?

Przymusowe leczenie niemal niczym nie różni się od standardowej terapii. Rozpoczyna je odtrucie organizmu, czyli detoksykacja. Dzięki temu dochodzi do przerwania ciągu alkoholowego oraz usunięcia toksyn powstałych w wyniku rozkładu alkoholu. Zmniejsza się również ryzyko wystąpienia zespołu abstynenckiego.

Ważnym elementem leczenia choroby alkoholowej jest terapia psychologiczna. Pozwala odzyskać kontrolę nad własnym życiem.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Udostępnij
Share on pinterest
Udostępnij
Ośrodek Leczenia Uzależnień "My Way"
Ośrodek Leczenia Uzależnień "My Way"

Jako wyjątkowa instytucja robimy wszystko, aby pomagać innym. Jako ludzie widzimy w innych człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skontaktuj się z nami, służymy pomocą