Narkomania – przyczyny, objawy i skutki

Narkomania to poważne zaburzenie psychiczne, które wpływa na pracę mózgu. Uzależniony odczuwa silną i kompulsywną potrzebę zażycia substancji o działaniu psychoaktywnym – regularnie lub w określonych odstępach czasu – aby uniknąć nieprzyjemnych objawów zespołu abstynenckiego oraz pobudzić ośrodek nagrody w mózgu wydzielający hormony szczęścia.

Najważniejsze przyczyny narkomanii

 • Czynniki psychiczne mogące przyczyniać się do rozwoju uzależnienia: niskie poczucie własnej wartości, niedojrzałość emocjonalna, skłonność do zachowań ryzykownych i impulsywnych, brak asertywności, nieradzenie sobie ze stresem, zaburzenia psychiczne, takie jak: schizofrenia lub stany lękowe.
 • Czynniki społeczne zwiększające ryzyko narkomanii: chęć przynależności do określonej grupy, wychowanie w rodzinie dysfunkcyjnej, niewłaściwe postawy rodzicielskie, chęć wypróbowania popularnych narkotyków.
 • Czynniki biologiczne związane z uzależnieniem: predyspozycje genetyczne, reakcja organizmu na obecność poszczególnych substancji psychoaktywnych.

Jakie objawy wywołuje narkomania?

Oto najczęstsze objawy narkomanii oraz kryteria, które pozwalają specjalistom zdiagnozować zaburzenie:

 • zwiększona tolerancja na coraz większe dawki substancji psychoaktywnej,
 • wystąpienie zespołu abstynenckiego w przypadku zmniejszenia dawki dobowej lub całkowitego odstawienia,
 • brak kontroli nad zażywanymi dawkami narkotyku,
 • ukierunkowanie swoich działań wyłącznie na zdobycie i zażycie substancji psychoaktywnej.

Do fizycznych objawów narkomani zalicza się: szerokie źrenice słabo reagujące na zmiany światła, uporczywy kaszel, utrata wagi, pobudzenie ruchowe, przekrwione spojówki, senność, omdlenia, obfite pocenie się, charakterystyczny zapach ubrań i oddechu oraz inne.

Niebezpieczne skutki uzależnienia od narkotyków

Konsekwencje wynikające z narkomanii wpływają nie tylko na stan zdrowia osoby uzależnionej, ale także jej życie prywatne i zawodowe. Najczęstszymi skutkami zaburzenia są:

 • zerwanie więzi rodzinnych i przyjacielskich,
 • chorobliwe oszukiwanie siebie i innych,
 • silne poczucie samotności,
 • stany lękowe i psychozy,
 • popadanie w konflikty z prawem.

W wyniku uzależnienia od narkotyków dochodzi także do wkluczenia społecznego, zagrożenia bezdomnością i bezrobociem oraz zwiększonego ryzyka śmiertelnych zatruć, infekcji wirusowych czy ciężkiego uszkodzenia narządów wewnętrznych.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Udostępnij
Share on pinterest
Udostępnij
Ośrodek Leczenia Uzależnień "My Way"
Ośrodek Leczenia Uzależnień "My Way"

Jako wyjątkowa instytucja robimy wszystko, aby pomagać innym. Jako ludzie widzimy w innych człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skontaktuj się z nami, służymy pomocą