Czy alkoholizm jest dziedziczny? – czynniki ryzyka

Według definicji Komitetu Ekspertów WHO uzależnienie określa się jako stan psychiczny oraz fizyczny, który wynika z interakcji pomiędzy środkiem uzależniającym a ludzkim organizmem. Cechuje się zmianą zachowania oraz określonymi reakcjami, takimi jak przymus zażywania danej substancji w sposób okresowy lub ciągły. Wyróżnia się uzależnienie fizyczne, czyli proces adaptacji organizmu do danego środka, psychiczne objawiające się niepohamowaną potrzebą jego przyjmowania oraz społeczne.

Uzależnienie od alkoholu – przyczyny

Przyczyn alkoholizmu należy upatrywać w aspekcie:

  • środowiskowym jako efekt nieprawidłowego procesu socjalizacji i wychowania,
  • socjologicznym – wpływ danej grupy społecznej, dostępność alkoholu, szkodliwe przekonania jednostki na temat pozytywnego wpływu alkoholu na samopoczucie, np. łagodzi ból, pozwala zmniejszyć stres, niesie pocieszenie lub stanowi formę nagrody,
  • medycznym – farmakologiczne skutki oddziaływania alkoholu na organizm człowieka,
  • psychologicznym- uszkodzenie funkcjonowania ośrodka przyjemności w ośrodkowym układzie nerwowym, patologiczne wzorce zachowań wyniesione z najbliższego otoczenia, współwystępowanie innych zaburzeń osobowości i nastroju, chęć uniknięcia przykrych skutków zespołu abstynencyjnego,
  • genetycznym – należy pamiętać, że nie każde dziecko osoby uzależnionej popadnie w nałóg w wieku dorosłym.

Wśród przyczyn alkoholizm wyróżnia się także aspekt hormonalny związany ze zwiększoną tolerancją na coraz większe dawki alkoholu.

Kiedy wzrasta ryzyko uzależnienia od alkoholu?

Odpowiedzi należy szukać przede wszystkim w życiu rodzinnym. Czynnikami ryzyka mogą być sytuacje, w których: jeden lub obydwoje rodziców nadużywają alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, cierpią na depresję lub inne schorzenia psychiczne. Często dochodzi do konfliktów, przemocy i agresji. Jeden z rodziców popadł w nałóg w stopniu zaawansowanym i destrukcyjnym.

Osoby wychowane przez rodzica/ów uzależnionych od alkoholu posiadają pewien wspólny zestaw sposobów funkcjonowania oraz cech osobowości. Utrwalony schemat działania towarzyszy Syndromowi DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików). Wśród objawów można wyróżnić: brak poczucia własnej wartości, trudności w wyrażaniu uczuć, poczucie winy, wrogość wobec innych osób, potrzebę kontroli, izolację i inne.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Udostępnij
Share on pinterest
Udostępnij
Ośrodek Leczenia Uzależnień "My Way"
Ośrodek Leczenia Uzależnień "My Way"

Jako wyjątkowa instytucja robimy wszystko, aby pomagać innym. Jako ludzie widzimy w innych człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skontaktuj się z nami, służymy pomocą