Alkoholizm – objawy i skutki uzależnienia

Jedna z definicji alkoholizmu mówi, że jest to choroba, która polega na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Jest to spowodowane przymusem o charakterze somatycznym i psychicznym, który nie podlega woli osoby chorej.

Jak wysłać alkoholika na przymusowe leczenie?

Przymusowe leczenie odwykowe O tym, jak alkohol niszczy zdrowie uzależnionego oraz przejmuje kontrolę nad jego całym życiem, wiedzą najlepiej najbliższe mu osoby – współmałżonek, dzieci, rodzice, przyjaciele. Postępująca choroba wymaga natychmiastowego leczenia, gdyż zaniedbana może doprowadzić nawet do śmierci. Zdarza się jednak, że alkoholik zaprzecza istnieniu problemu z uzależnieniem i z uporem odmawia podjęcia terapii. […]

Dlaczego alkoholik kłamie?

Uzależnienie od alkoholu to zespół zjawisk fizjologicznych, poznawczych oraz behawioralnych. Czynności i zachowaniaważne dla chorego w przeszłości zostają zdominowane przez nieodparty przymus spożywania alkoholu –w niekontrolowanych ilościach. Tak zwany głód alkoholowy to jeden z głównych objawów uzależnienia. Osoba dotkniętachorobą kreuje także złudne przekonania na temat swojego stanu, wypierając z czasem logiczne myślenie.Mechanizm iluzji i zaprzeczeń […]