Dlaczego alkoholik kłamie?

Uzależnienie od alkoholu to zespół zjawisk fizjologicznych, poznawczych oraz behawioralnych. Czynności i zachowaniaważne dla chorego w przeszłości zostają zdominowane przez nieodparty przymus spożywania alkoholu –w niekontrolowanych ilościach. Tak zwany głód alkoholowy to jeden z głównych objawów uzależnienia. Osoba dotkniętachorobą kreuje także złudne przekonania na temat swojego stanu, wypierając z czasem logiczne myślenie.Mechanizm iluzji i zaprzeczeń […]

Skontaktuj się z nami, służymy pomocą